# MINILAGER

Grønset Minilager - Oppdal

UTLEIE AV MODERNE LAGERLOKALER

SENTRAL BELIGGENHET - TILGJENGELIG HELE DØGNET HELE ÅRET
UTLEIE TIL BÅDE PRIVATE OG BEDRIFTER

Hos oss kan du leie ditt eget lagerlokale for kort eller lang tid.
Minilager med ulike størrelser; 3 - 10 m2
Perfekt for lagring av feks flyttelass, dekk, skiutstyr, snøfres, sykkel, gressklipper, varelager og alt annet som du kanskje ikke har plass til hjemme, i bedriften eller på hytta.
Trygt og sentralt; videoovervåket og i umiddelbar nærhet til Oppdal sentrum.

-> sammen med deg finner vi et ledig Minilager som er passende for ditt behov
-> du signerer kontrakten og får utdelt kode for åpning av utvendig port
-> du tar med din egen hengelås til døren på Minilageret du har leid
-> du er igang, og har tilgang til ditt eget Minilager hele døgnet, hver dag hele året

Sentral beliggenhet nær Oppdal sentrum, lett tilgjengelig med både bil, tilhenger og store kjøretøyer
Kontakt oss for pris og hva som til enhver tid er tilgjengelig.

Tror du dette er noe for deg?
Kontakt oss idag på minilager@gronset.no eller 72421609!

---

Generelle betingelser for leie av Minilager:

Leiekontrakt signeres før Minilager taes i bruk.
Leier får overlevert personlig kode for åpning av utvendig port, og bekoster og medbringer egen hengelås for det leide lokalet.
Avtalt leiesum forfaller forskuddsvis den 1. i hver måned.
Ved forsinket betaling av leie og/eller andre utgifter, svares forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.
Blir leien eller tilleggsytelser ikke betalt innen 14 dager etter at skriftlig påkrav har funnet sted, på eller etter forfallsdag, vedtar Leier at han kan kastes ut (tvangsfravikelse) uten søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven. Utleier har ved utkastelse rett til å klippe Leiers lås og tømme det leide lokalet.
For å dekke alle sine kostnader, herunder både forfalt leie og påløpt arbeide ved utkastelse, kan Utleier ta håndpant i alle gjenstander som ikke kan registreres i et realregister i henhold til Panteloven.
Panteretten kan tiltredes ved at gjenstandene kan selges av utleier dersom fullt oppgjør ikke er mottatt etter skriftlig påkrav.

Oppsigelse:1 måned gjensidig oppsigelse, regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelse er mottatt.

Utleier forestår brøyting og strøing på hverdager i tidsrommet kl 10-16.

Leier plikter å gi Utleier adgang til lokalene alle dager for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering m.m. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til lokalene ved klipping av lås.

Leier er erstatningspliktig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste.
Minilageret skal kun benyttes til oppbevaring. Leier må selv sørge for å låse sitt Minilager.
Det er ikke tillat å oppbevare eksplosiver, brann- eller miljøfarlige væsker eller gasser, som feks bensin/diesel, olje, propan, alle former for mat eller illeluktende varer. All oppbevaring av levende dyr eller levende organismer er forbudt.
Kjøleskap, frysere eller andre varer som inneholder væske som kan forårsake skade, må ikke lagres før disse er tappet for væske, tørket og vasket innvendig. Leier plikter å varsle Utleier om lekkasjer, svikt og skader.
Lekkasjer og skader som påføres av Leier på innhold i andre Minilager eller det øvrige lokalet står Leier selv erstatningsansvarlig for.

Leiesummen inkluderer tilgang for Leier til det leide lokalet hele døgnet, alle dager i året.
Leier må selv påse at de lagrede eiendeler er tilfredsstillende forsikret.
Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade m.m.